Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-15/A; 1907 Rolls-Royce Silver Ghost

1960 - 1969

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Pneumatiky
02 Karoséria P02 Sedadlo predné
03 Čelný panel P03 Sedadlo zadné
04 Kolesá P04 Rezervná pneumatika
05 Svetlá + značka  
06 Volant  
07 Držiak rezervy OSTATNÉ
  O01 Osky
  O02 Tyč volantu
   
   
 
Dĺžka: 81 mm          Šírka: 35 mm          Výška: 32 mm          Hmotnosť: 50 g          Mierka: 1:55
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 01 Podvozok 01 Bez otvorov, zadný výstupok - polguľa, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, krátke prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy 02 Bez otvorov, zadný výstupok - polguľa, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, krátke prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy, bez prepojenia zadných krídel a podvozku 03 Jeden otvor, zadný výstupok - polguľa, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, krátke prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy
1960

 

1960   1960 - 1963
04 Jeden otvor, zadný výstupok - plochý kruh, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, krátke prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy 05 Dva otvory, zadný výstupok - plochý kruh, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, krátke prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy 06 Dva otvory, zadný výstupok - plochý kruh, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, dlhé prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel bez výstuhy
1963 - 1964 1964 - 1965 1965 - 1968
07 Dva otvory, zadný výstupok - plochý kruh, krátky zadný panel, samostatná stredná priečka, dlhé prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel s výstuhou 08 Bez otvorov, zadný výstupok - plochý kruh, dlhý zadný panel, bez samostatnej strednej priečky, dlhé prahy, bez výrezu pod hranou motoru, napojenie predných krídel s výstuhou 09 Bez otvorov, zadný výstupok - plochý kruh, dlhý zadný panel, bez samostatnej strednej priečky, dlhé prahy, s výrezom pod hranou motoru, napojenie predných krídel s výstuhou
1968 1968 - 1969 1969
02 Zadný výstupok podvozku 01 Polguľa
 
02 Plochý kruh  
1960 - 1963 1963 - 1969
03 Panel podvozku 01 Kratší + samostatná stredná priečka
 
02 Dlhý bez priečky  
1960 - 1968 1968 - 1969
04 Hrana pod motorom 01 Bez vykrojenia
 
02 Vykrojená  
1960 - 1968 1968 - 1969
05 Prahy 01 Krátke
 
02 Dlhé  
1960 - 1968 1965 - 1969
06 Spodné napojenie predných krídel a stúpačky 01 Nezosilnené 02 Zosilnené  
1960 - 1965 1965 - 1969
07 Prepojenie spodnej časti zadného krídla a podvozku 01 Áno 02 Nie  
1960 1960 - 1969
08 Vzpery predných blatníkov 01 Nezosilnené
 
02 Zosilnené  
1960 - 1968 1968 - 1969
09 Predná pravá pružina 01 Výstupok na zadnej časti
 
02 Bez výstupku na zadnej časti  
1960 - 1965 1960 - 1965
02 Karoséria
02 Karoséria - zmeny 01 Znak na chladiči 01 Úzky 02 Široký
 
 
   
03 Čelný panel  
03 Čelný panel - zmeny 01 Výstupky na strane kabíny 01 Dva na každej strane 02 Jeden na každej strane
 
 
1960 1960 - 1969
02 Trojuholníkové bočné zvislé výstuhy zadnej strany 01 Nie 02 Áno
 
 
1960 - 1963 1963 - 1969
03 Zadná dolná priečna výstuha 01 Nie
 
02 Áno
 
 
1960 - 1965 1965 - 1969
04 Spodná hrana čelného panelu 01 Rovná 02 Zúžená
 
 
1960 - 1965 1965 - 1969
05 Bočné svetlá 01 Nezosilnené
 
02 Zosilnené  
1960 - 1963 1963 - 1969
06 Výstuhy prednej časti rámu 01 Bez výstuh
 
02 S výstuhami  
1960 1960 - 1969
04 Kolesá  
04 Kolesá - zmeny 01 Kolesá typ 01 W2a (K2a)
 
02 W2 (K2) 03 W2b (K2b)
1960
1960 - 1963
1962 - 1963
04 W4 (K4)
 
05 W7 (K7)  
1963 - 1965 1964 - 1969
05 Svetlá + značka  
06 Volant  
06 Volant - zmeny 01 Volant -Typ 01 ML2 (Vd2)
 
02 ML5 (Vd5) 03 ML5b (Vd5b)
1960 - 1965 1965   1965
04 ML6 (Vd6)
 
05 ML7 (Vd7)  
1964 - 1969 1967 - 1969
07 Držiak rezervy  
07 Držiak rezervy - zmeny 01 Stred držiaka rezervy 01 S výstupkom v strede
 
02 Bez výstupku 03 Z Y16/B
     
02 Rám držiaka rezervy 01 Bez výstuhy 02 Tešia výstuha 03 Hrubšia výstuha
1960 - 1965 1965 - 1968 1968
P01 Pneumatiky  
P02 Sedadlo predné  
P03 Sedadlo zadné  
P04 Rezervná pneumatika  
O01 Osky  
O01 Tyč volantu  
  Na stránke boli použité fotografie z kníh a WWW:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972

p.Kevin John Bailey, High Wycombe, Anglicko - príspevok MOYBOYZ