PAVEL LAGNER

SOUHRNNÝ PŘEHLED
MATCHBOX MODELS OF YESTERYEAR 1956 - 2006
 

 

4. poslední vydání knihy sa dá ještě koupit u pána Jaroslava Popelky: automodelybrno@seznam.cz.

 

Obsah  

1. KOMPLETNÍ PŘEHLED MODELŮ

1.1.  seznam modelů s katalogovým označením počínajícím písmenem Y a pokovených modelů
   1.2.  seznam modelů s označením bez písmene Y (Matchbox Collectibles)
   1.3.  seznam modelů jiných sérií (Dinky, Super Kings a další)
   1.4.  seznam modelů vyráběných bez značky Matchbox (Mattel, Del Prado)
   1.5. abecední seznam modelů

2. PŘEHLED VŠECH TYPŮ KRABIČEK BAREVNÝCH MODELŮ

3. PŘEHLED VŠECH TYPŮ KRABIČEK POKOVENÝCH MODELŮ

 

4. PŘEHLED VŠECH DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ "GIFTWARE"

5. PODROBNÉ TABULKY VARIANT POKOVENÝCH MODELŮ

6. PODROBNÉ TABULKY VARIANT BAREVNÝCH MODELŮ 1956 - 1972

   6.1.  rozdíly a použití drobných modelových součástí

 

Úvod

Při sestavování této knihy jsem se snažil v základní celistvosti shrnout 50 let fenoménu autíček Models of Yesteryear od jejich počátku v roce 1956 až po úplný konec v roce 2006.

V   1. a 2, kapitole naleznete kompletní přehled všech modelů této série a jejich krabiček. Zařazeny jsou výhradně tovární modely CODE 1, tedy originální modely vyráběné majiteli značek a ochranných známek "Matchbox" a "Models of Yesteryear”, Pro doplnění uvádím rovněž tovární modely nakladatelství Del Prado, pro které byly použité odlévact formy modelů Yesteryear.

V   kapitolách 3 až 5 je mým cílem poprvé shromáždit a systematicky utřídit všechny současné znalosti o pokovených modelech firmy Lesney, jako o nedílné a dosud komplexně nikdy nezpracované důležité součástí produkce Yesteryearů, na jednom místě.

Vzhledem k tomu, že varianty barevných modelů vyráběných do roku 1972 byly již podrobně zpracované v několika publikacích, zařazuji jejich již jen doplněné a specifikované tabulky na konec tohoto celého přehledu v 6. kapitole.

Ve všech následujících přehledových tabulkách nejsou zahrnuty předprodukčnř a barevné prototypy, ani oficiálně autorizované modely a balení druhotných výrobců (CODE 2).

Přehledy obsahuji informace, které bylo možné zjistit ze sbírek a dostupných zdrojů a je možné i pravděpodobné, že se mohou časem měnit a doplňovat (zejména pak podrobné tabulky variant pokovených a barevných modelů). Pokud je některé pole v tabulkách nevyplněné, údaj neexistuje, nebo není pro rozlišení relevantní, případně jej neznám a nepodařilo se mi ho dohledat.

Pavel Lagner (match-box@centrum.cz)

Poděkování:

 

Alexandr Pícha, Libor Mikš, Robert Tutt, Mick Flack