Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-13/A; 1862 American General Class Locomotive Santa Fe

1959 - 1965

 
KOVOVÉ ODLIATKY  
01 Základná doska  
02 Podvozok  
03 Kabína + kotol  
04 Dymničné dvere  
05 Predné kolesá  
06 Zadné kolesá  
   
   
   
   
   
 
Dĺžka: 90 mm          Šírka: 23 mm          Výška: 40 mm          Hmotnosť: 60 g          Mierka: 1:112
 
01 Základná doska  
02 Podvozok
02 Podvozok - zmeny 01 Vymedzovacie výstupky zadných kolies 01 Výstupky
 
02 Bez výstupkov  
   
02 Ľavý bočný prevod ventilu 01 Ostrý roh
 
02 Zaoblený  
1959 1959 - 1965  
03 Ľavý bočný prevod ventilu - predná časť 01 Hlboký otvor
 
02 Plytký otvor  
1959 - 1965 1965
04 Pravý bočný prevod ventilu 01 Voľný
 
02 Čiastočne vyplnený 03 Vyplnený
    1965
05 Nit 01 Nit na základnú dosku - hnedý nit 02 Bez nitu - len otvor pre nit z kotla - zelený nit  
1959 - 1962 1962 - 1965
03 Kabína + kotol
03 Kabína + kotol - zmeny 01 Nit 01 Nit na podvozok
 
02 Nit na základnú dosku - zelený nit  
1959 - 1962 1962 - 1965
04 Dymničné dvere  
05 Predné kolesá  
05 Predné kolesá - zmeny 01 Kolesá predné - hrúbka 01 Hrubé 1,8 mm
 
02 Tenké  1.5 mm  
1959 - 1962 1962 - 1965
02 Vybranie predných behúňov 01 Kolmé vybranie
 
02 Šikmé vybranie  
1959 - 1962 1962 - 1965
06 Zadné kolesá  
06 Zadné kolesá - zmeny 01 Kolesá zadné - hrúbka 01 Hrubé 1,8 mm
 
02 Tenké 1,5 mm  
1959 - 1962 1962 - 1965
  Na stránke boli použité fotografie z kníh:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972