Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-11/B; 1912 Packard Landaulet

1964 - 1971

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Plastový volant
02 Karoséria zadná časť P02 Pneumatiky
03 Karoséria stred P03 Predené sedadlo
04 Kapota P04 Zadné sedadlo
05 Čelný panel + podlaha  
06 Rám chladiča  
07 Svetlá  
08 Kolesá OSTATNÉ
09 Volant O01 Osky
10 Držiak rezervy a páky O02 Tyč volantu
   
 
Dĺžka: 79 mm          Šírka: 36 mm          Výška: 45 mm          Hmotnosť: 71 g          Mierka: 1:50
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 01 Otvory a výstupky 01 Bez otvorov
 
02 Stredný pologuľatý výstupok samostatný, dva otvory 03 Stredný pologuľatý výstupok prepojený s nitom, dva otvory
1964 1964

1964 - 1971

02 Karoséria zadná časť
03 Karoséria stred
03 Karoséria stred - zmeny 01 Výstupky pro oddtlačok 01 Nie
 
02 Len vodorovný pás bez bočných vymedzení 03 Úplné vymedzenie
1964       1964 - 1971  
04 Kapota
05 Čelný panel + podlada
05 Čelný panel + podlaha - zmeny 01 Čelný panel 01 Horná hrana rovná
 
02 Horná hrana s lemom  
1964 - 1968 1968 - 1971
02 Prístrojová doska 01 Blok na vnútornej strane menší
 
02 Blok na vnútornej strane väčší  
1964 1964 - 1971

 

03 Otvor pre volant 01 Kruhový otvor pre stĺpik volantu s malým zvýšeným okrajom 02 Kruhový otvor pre stĺpik volantu so zahĺbeným okrajom 03 Kruhový otvor pre stĺpik volantu s veľkým zvýšeným okrajom
     
04 Štvorcový otvor pre plastový volant  
   
06 Chladič
07 Svetlá  
08 Kolesá  
08 Kolesá - zmena 01 Kolesá typ 01 W7 (K7)
 
02 W7b (K7b) 03 W4 (K4)
1964 - 1971 1964    
09 Volant  
09 Volant - zmeny 01 Volant typ 01 ML2 (Vd2)
 
02 ML3 (Vd3)
 
03 ML4b (Vd4b)
 
1964 1964 1964
04 ML5 (Vd5)
 
05 ML5b (Vd5b) 06 ML6 (Vd6)
1964 1964 1964 - 1968
07 ML7 (Vd7)
 
08 ML7b (Vd7b)    
1967 - 1968        
10 Držiak rezervy a páky
10 Držiak rezervy a páky - zmeny 01 Držiak rezervy a páky typ 01 4 - ramenný, zuby na aretácii pák, nezosilnené piny
 
02 4 - ramenný, zuby na aretácii pák, zosilnené piny 03 4 - ramenný, bez zubov na aretácii pák, zosilnené piny
     
04 3 - ramenný, tvarované páky, piny pod rovinou pák, zosilnené 05 3 - ramenný, tvarované páky, piny v rovine pák zosilnené 06 3 - ramenný, ploché páky, piny pod rovinou pák, nezosilnené
  1964 1964 - 1971
P01 Plastový volant  
P01 Plastový volant 01 Plastový volant 01 Plastový volant  
1968 - 1971  
P02 Pneumatiky  
P03 Predné sedadlo  
P04 Zadné sedadlo  
O01 Osky  
O02 Tyč volantu  
  Na stránke boli použité fotografie z kníh:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972

p.Bob Tutt Anglicko - príspevok MOYBOYZ