Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-10/A; 1908 Grand Prix Mercedes

1958 - 1962

KOVOVÉ ODLIATKY
01 Podvozok PLASTOVÉ KOMPONENTY
02 Karoséria P01 Pneumatiky
03 Volant P02 Pneumatika rezervy
04 Kolesá predné  
05 Kolesá zadné  
06 Držiak rezervných pneumatík  
07 Výfuk  
08 Ľavý prevod OSTATNÉ
09 Pravý prevod O01 Oska predných kolies
  O02 Oska zadných kolies
   
   
 
Dĺžka: 74 mm          Šírka: 32 mm          Výška: 25 mm          Hmotnosť: 34 g          Mierka: 1:54
 
01 Podvozok  
02 Karoséria  
02 Karoséria - zmeny 01 Boky sedadla 01 Zvislé tenké rebro 02 Plošne zosilnené rebro
 
 
1958 1958 - 1962
02 Priečka rezervy 01 Tenká 02 Zosilnená
 
 
1958 1958 - 1962
03 Volant  
03 Volant 01 Volant - typ 01 ML1 (Vd1)  
   
04 Kolesá predné  
04 Kolesá predné 01 Kolesá - typ 01 W1 (K1)  
   
05 Kolesá zadné  
05 Kolesá zadné 01 Kolesá - typ 01 W1b (K1b)  
   
06 Držiak rezervných pneumatík  
07 Výfuk  
07 Výfuk - zmeny 01 Spojnice výfukov 01 Zdvojené 02 Jednoduché
 
03 Jednoduché
1958 1958 - 1962    
08 Ľavý prevod  
09 Pravý prevod   
P01 Pneumatiky  
P02 Pneumatika rezervy  
O01 Oska predných kolies  
O01 Oska predných kolies - zmeny 01 Ukončenie osiek 01 Sploštené 02 Nitované  
1958 1958 - 1962 
O02 Oska zadných kolies  
O02 Oska zadných kolies - zmeny 01 Ukončenie osiek  01 Sploštené 02 Nitované  
1958 1958 - 1962 
  Na stránke boli použité fotografie z kníh a WWW:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972