Stránky webu vytvorili:

Michal Krupa, Dolný Pial,  Slovenská republika - WWW

Pavel Lagner, Praha, Česká republika - tabuľky variant

Na týchto stránkach chcem zobraziť jednotlivé komponenty modelov MATCHBOX YESTERYEAR, ktoré boli vyrábané v rokoch 1956 -1972. Obsahujú zoznam, popis a prípadne fotografiu zmien, ktoré sa na nich vyskytli behom výroby. Komponenty som pre každý model rozdelil na tri skupiny – kovové odliatky, plastové odliatky a ostatné komponenty. Kovové odliatky sú pre mňa najzaujímavjšie a preto sa in venujem ako prvým. Zatiaľ sa nevenujem ani farbám a pokoveniu komponentov. Plastové a ostatné komponenty a povrchovú upravu  spracujem postupne v budúcnosti. 

Kvalitu pripojených fotografií chcem postupne zlepšovať, cieľom je 3d scan komponentov a modelov.

Súčasťou tohoto webu sú tabuľky variant vytvorené p.Pavlom Lagnerom. V nadpise stránky modelu je hypertextový odkaz na tabuľku variant príslušného modelu. V hlavičke tabuľky je odkaz na príslušnú zmenu odliatku a je fotografiu.

Ak máte pripomieky alebo doplňujúce údaje posielajte ich prosím  na E-mailovú adresu moy@midatmk.sk. Budem vďačný za každú novú informáciu.

 

Číslovanie verzií v tabuľkách variant:

Riadok označený “P&L” uvádza čísla variant podľa knihy “The Collector's Guide to Matchbox Models of Yesteryear 1956-1972” (Pícha, Lagner), vydanej v roku 2018. Varianty sú postupne doplňované. 

Riadok označený “M.I.C.A.” uvádza čísla variant podľa  knihy  “The Yesteryear Book 1956 to 2000 Millennium Edition” (McGimpsey, Orr), vydanej v roku 2000.
 

Zdroje informácii:

Knihy:

Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Ľubomír Kovařík               Modely MATCHBOX série Yesteryear    
Kevin McGimpsey & Steward Orr             The Yesteryear Book 1956 to 1993
Kevin McGimpsey & Steward Orr             The Yesteryear Book 1956 to 2000 Millennium Edition

Periodika:

UK Matchbox Club Journal
MAGAZINE - M.I.C.A. Matchbox International Collectors  

WWW:

MOYBOYZ.com Forums
The Vintage British Diecast Forum (VBD3)
The Vintage British Diecast Forum (VBD2)
Model Depo
Little Wheels Museum
Matchbox Memories
Nick Jones Moko Lesney Matchbox Toy Collecting

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili použiť svoje fotografie na mojich stránkach. Ich mená sú uvedené v spodnej časti stránky, na ktorej bola fotografia použitá.