Y-15B 1930 Packard Victoria
P&L 1 2 2b 3 4 4b 5 5b
M.I.C.A. 1 2 3   4 5
podvozek bez nálitků s nálitky bez nálitků
uložení volantu níže výše
opěry zadní osy ano  ne
střecha a kufr kaštanová tmavě červená kaštanová tmavě červená
sedadla kaštanová tmavě červená
mřížka chladiče kaštanová červená
krabička Fg, G Veteran car gift Fg, G