Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-6/A; 1916 AEC Y Type lorry

1957 - 1961

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok + karoséria P01 Plastové predné kolesá
02 Kabína P02 Plastové zadné kolesá
03 Predné kolesá  
04 Zadné kolesá  
  OSTATNÉ
  O01 Osky 
   
   
   
   
   
 
Dĺľka: 71 mm          ©írka: 24 mm          Výąka: 32 mm          Hmotnos»: 41 g          Mierka: 1:100
 

01

Podvozok + karoséria  

02

Kabína  

03

Predné kolesá  

04

Zadné kolesá  

P01

Plastové predné kolesá  

P02

Plastové zadné kolesá  
O01 Osky  
O01 Osky 01 Ukončenie osky kolies 01 Sploątené 02 Nitované  
1957 1957 - 1961

 

  Na stránke boli pouľité fotografie z knihy:
Alexandr Pícha & Libor Miką       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972